Renee ter Braake  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Curriculum Vitae

eigen bedrijf: RtB Muziekorganisatie
(sinds 2007) www.rtbmuziek.org
organisatorische ondersteuning voor concertseries, ensembles en festivals op het gebied van de klassieke muziek: programmering, productie, zakelijke leiding, publiciteit en PR, advisering en subsidie- en fondsenwerving, het schrijven van toelichtingen op concertprogramma's en het omslaan van de bladmuziek bij pianisten tijdens concerten en cd-opnames. Bij muziekscholen kan RtB Muziekorganisatie tijdelijk het (interim)management op zich nemen. Opdrachtgevers sinds 2007: BRISK Blokfluit Kwartet, Uitgast Festival, Ives Ensemble, Hexagon Ensemble, Ensemble Lunapark, Van Swieten Society, Asko Kamerkoor, Muziekschool Opmeer, Hortus Festival, stichting Passieprojecten, stichting Amsterdam Bridge Ensemble, diverse concertseries.

Directeur Festival de Gelderse Muziek Zomer
(april 2004 - januari 2007)
www.geldersemuziekzomer.nl

Zowel artistiek als zakelijk eindverantwoordelijk voor: programmering, fondsenwerving, subsidies en sponsors, financiën, representatie, personeelsbeleid, PR, publiciteit en marketing. In 2006 63 concerten op 40 locaties in 18 dagen. Intensieve samenwerking met het Nationaal Jeugd Orkest. Klein bureau met 5 tijdelijke, parttime medewerkers en 50 vrijwilligers. Vanaf 1/1/2007 valt het festival onder de verantwoordelijkheid van de stichting Nationaal Jeugd Orkest www.njo.nl en is de stichting GMZ opgeheven.

Ambtelijk secretaris/beleidsmedewerker Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming www.sfkv.nl
(februari 2000 - maart 2004)
Drie werkgebieden:
1. de subsidiëring van aanvullende scholing voor alle kunstdisciplines: muziek, dans, theater, literatuur, beeldend, foto en video, en voor algemeen management. 2. arbeidsmarktbeleid. 3. de bijdrageregeling voor de kosten kinderopvang.
Eindverantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, uitvoering, financiën en administratie. Veel contacten met aanbieders van bijscholing, met kunstenaars-docenten, met Centra voor de Kunsten, met het Ministerie van OCW, met de provinciale steunpunten, de vakbonden voor de branche KV en met De Kunstconnectie.

1. directeur Muziekschool Opmeer
2. directeur Muziekschool De Opstreek (Kesteren)
3. interim-directeur Muziekschool Zaltbommel
(1994 - 2000).
Drie parttime functies tegelijkertijd. Personeelsbestand opgeteld ca. 80 personen. Eindverantwoordelijk voor personeelszaken, financieel beleid, artistiek beleid, PR en marketing, cont(r)acten en onderhandelingen met subsidiënten en andere klanten, ambtelijke ondersteuning besturen, organisatie activiteiten, aansturen ondersteunend personeel en docenten. In Opmeer gemeentelijke kerntakendiscussie over toekomst muziekschool positief afgerond. In Zaltbommel muziekschool financieel, inhoudelijk en qua personeelsbeleid weer op de rails gezet. Privatisering (De Opstreek) en fusie (De Opstreek met Zaltbommel) voorbereid.

waarnemend directeur Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw (op detacheringsbasis).
(eind 1992)
Aansturing en voorbereiding van de reorganisatie: per 1.1.93 is het bureau Huismuziek verder gegaan als het bureau van LOAM, Landelijke Ondersteuning Amateur Muziek.

regisseur/producer NOS-radio 4 muziekafdeling
(nu NPS)
(1981-1993)
Verantwoordelijk voor inhoud en/of productie van programma’s als 'Van het Nederlands Concertpodium' (opnamen/uitzendingen van kamermuziek), 'Für Elise' (productie en regie live-uitzendingen), 'Musica Religiosa' (vooral oude, religieuze muziek), 'Akkoord' (muziekamateurs, zowel lichte als klassieke muziek), 'Uit het Muziekarchief' (historische opnamen) en 'Studio 4/ Muziekjournaal' (muziekactualiteiten), Concert op de Zondagmiddag. Daarnaast betrokken bij diverse megaproducties, vaak in samenwerking met de televisieafdeling: het jaarlijkse Holland Festival, Conservatoriumprojecten, Wereldmuziekconcours Kerkrade, verschillende Elisades, de Nederlandse Muziekdagen, het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, het Liszt Concours, Gaudeamus Concours en de Gaudeamus Muziekdagen, North Sea Jazz Festival, Meervaart Jazz Festival. 4 Jaar lid geweest van de Ondernemingsraad NOS.

 

 
 

 
 

opleiding: gymnasium alpha (Nassau College Assen, diploma 1972),
Conservatorium Akte A piano (Kon. Conservatorium Den Haag, diploma 1978, bijvakken (alt)viool en zang)

managementcursussen: management voor middenkader, integraal personeelsmanagement, financieel management

aanvullende cursussen: cursus 'artiesten, optredens en belastingen', ISF-maatprogramma 'sponsoring en fondsenwerving voor culturele instellingen', module 'marketing' uit opleiding management voor culturele instellingen, publiciteit en public relations, interview- en presentatietechniek, spreken in het openbaar; kwaliteitszorg; commerciële activiteiten in de welzijnssector

huidige bestuursfuncties: secretaris/programmeur Stichting voor Kamermuziek Wageningen, penningmeester Hexagon Ensemble, voorzitter Landelijk Overleg Kamermuziek, lid programma-adviescommissie stichting De Korenwinde

bestuursfuncties in het verleden: lid Resonansgroep Arbeidsvoorwaarden VKV, voorzitter directeuren­overleg Gelderse Muziekscholen, bestuurslid Vereniging van Directeuren van Instellingen voor KunstEducatie, voorzitter Landelijk Overleg Amateur Muziekverenigingen, bestuurslid Huismuziek (transformatie naar LOAM), lid Ondernemingsraad NOS

algemeen: enthousiaste, rustige persoonlijkheid, een 'bouwer', groot probleemoplossend vermogen, structureel, integer, besluitvaardig, stressbestendig, communicatief en sociaal, gemak van bewegen in allerhande omgevingen, praktisch, goed in delegeren, klantgericht, een vlotte pen

hobby’s: zelf piano spelen, muziek maken samen met anderen, concerten bezoeken, wandelen, lezen